జైవాసవి
శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరైనమ:
జైజైవాసవి!!

శ్లో || కల్యాణ గుణ సంపన్నాం కరుణా రసవాహీనీం| గౌరీం కాత్యాయినీం వందే శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీం

శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవ్యాలయము

ఇ.నెం. 3-1-102, గుట్టలబజారు, ఖమ్మం - 507 003, తెలంగాణ.

న్యుస్ & ఈవెంట్స్

అన్ని చూడండి

ఆలయ సమయము

  • ఉ. గం. 6-00ల నుండి
    ఉ. గం. 11-30ని. ల వరకు

    సా. గం. 6-00ల నుండి
    రాత్రి గం. 09-00 వరకు

అన్ని చూడండి

ఫోటో గ్యాలరీ

అన్ని చూడండి

వీడియో గ్యాలరీ

అన్ని చూడండి

ఆడియో గ్యాలరీ


అన్ని చూడండి

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

పంపండి